FARK YARATAN KADIN LİDERLİĞİ


Kadınlar ve Onlar Gibi Düşünen Erkeklerin Yönettiği Bir Dünyada Yaşamak

 
Bu programda katılımcılar:
 
■  Dünyadaki çağdaş liderlik eğilimlerini
■  Erkeklerin yarattığı dünyanın özelliklerini
■  Kadınların yönettiği bir dünyanın yaratacağı farkları
■  İş hayatında kadın liderlerin önündeki engelleri
 
Değerlendirme fırsatı bulacaklardır. Programda, kadın liderlerin başarılı olmak için geliştirmeleri beklenen;
 
İlişki yönetimi ve  güvenli liman olma özelliğini kazanacak,
Eylem ve sonuç alma ilişkisini geliştirecek 
İş özel yaşam dengesini kuracak,
 
Ve geleceği şekillendirecek yol haritalarını oluşturacaklardır. 
 
Süre: Sunuş 75 dakika, Eğitim bir veya iki gün


« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.