BALTAŞ KİŞİLİK BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


Hedef Kitle

 • İnsan kaynakları çalışanları
 • Yöneticiler
 • Psikoloji lisans mezunları
 • Farklı disiplinlerden gelen ve psikolojiye ilgi duyanlar

Genel program yaklaşımı ve süresi

Vizyonu

Baltaş Kişilik Bilimi Sertifika Programı’nın vizyonu, 21. yüzyılın kurumlarının geleceğe taşınmasında kritik olan insan kaynakları süreçlerinde bilimsel araçların rolünü ve etkililiğini arttırmak ve kurumsal kararların alınmasında etkili olan kişi ve yöneticilerin bu alandaki donanımlarını arttırmaktır.

Baltaş Kişilik Bilimi Sertifika Programı, psikoloji ile ilgilenen kişiler, insan kaynakları çalışanları ve yöneticiler için tasarlanmıştır. Psikoloji ile ilgilenen kişiler, kişilik bilimindeki temel kavramları ayırt edecek, bilimsel ölçüm araçlarını tanıyacaklardır. İnsan kaynakları çalışanları bilimsel veriler ışığında başarılı iş sonuçlarına ulaştıracak kararları alabilecek ve yöneticiler ise ekipleri ile olan ilişkilerini programda kazanacakları bilgi ve beceriler ışığında yeniden düzenleyebileceklerdir.

Öğrenme hedefleri

 • Kişilik bilimi ile ilgili temel bilgileri edinmek,
 • Kişilik bilimindeki farklı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Bilimsel kişilik ölçüm araçları ile kendi güçlü ve gelişim alanlarınızı tanımak,
 • İş, yetkinlik ve kişilik özellikleri arasında bağlantı kurmak,
 • Ekip ve liderlik konularının kişilik ile olan ilişkisini anlamak,
 • Farklı bilimsel kişilik ölçüm araçlarını tanımak ve amaca uygun olanı belirlemek,
 • Bilimsel kişilik ölçüm araçlarının sunduğu verileri doğru şekilde kullanarak ekip ve insan kaynağı yönetmede stratejik kararlar almak.

Sertifika programının felsefesi ve modeli

Baltaş Kişilik Bilimi Sertifika Programı, kurumsal hayatın her kavşağında alınan kararlarda kişilik biliminin sunduğu bilimsel verilerin etik ve tarafsız şekilde kullanılması anlayışına dayanır.

Baltaş Kişilik Bilimi Sertifika Programı, Baltaş Grubu’nun 38 yıllık akademik birikimi ve alanındaki deneyimiyle şekillenen ve sayısız kişilik bilimi eğitim ve değerlendirme oturumunda uygulanarak tasarımı kanıtlanmış bir programdır. İş hayatının ihtiyaçlarını bilen, psikoloji formasyonuna sahip Baltaş danışmanları, kişilik özelliklerini temel alan yüzlerce eğitim ve gelişim projesi yönetmiş ve konularında en üst düzeyde yetkindir.

Katılımcı buluşma saati

Baltaş Kişilik Bilimi Sertifika Programı “Kendini Tanımak”, “İşini Yönetmek” ve “Kişiliği Ölçmek” olmak üzere üç modülden oluşur, toplam 36 saat katılımcıya temas eder.

 


KİŞİLİĞİ BİLMEK
Tarih: 10-11 Mart 2022 
Sınıf içi: 2 gün, 12 saat
Çevrimiçi: 4 yarım gün, 12 saat


İŞ HAYATINDA KİŞİLİĞİ YÖNETMEK
Tarih: 17-18 Mart 2022 
Sınıf içi: 2 gün, 12 saat
Çevrimiçi: 4 yarım gün, 12 saat


TANIMAK İÇİN ÖLÇMEK
Tarih: 24-25 Mart 2022 
Sınıf içi: 2 gün, 12 saat
Çevrimiçi: 4 yarım gün, 12 saat


Genel program koşulları

Teknik gereklilikler

Baltaş Kişilik Bilimi Sertifika Programı, talebe bağlı olarak yüz yüze ya da çevrimiçi eğitimler şeklinde gerçekleştirilir. Program dili Türkçedir.

Çevrimiçi eğitimlere katılım kalitenizi korumak için yüksek hızda internet bağlantısı ile kamera ve mikrofon bağlantısı sağlanmış bir bilgisayar kullanılması önerilir. Dokümanlar üzerinde çalışırken veya içerik paylaşırken yaşanabilecek zorluklar sebebiyle tablet veya cep telefonuyla katılım önerilmez.

Eğitimler öncesinde basılı malzemeler katılımcılara kargo yolu ile iletilecektir.

Katılımcıların programa katılım için karşılamaları gereken koşullar
Temel eğitim için ön şart aranmaz. Konuyla ilgili deneyim, programı izlemeyi kolaylaştırabilir ancak şart değildir. Programa aktif katılım gerekir.

Katılımcıların programı tamamlamak için karşılamaları gereken koşullar

Programın ve geçerli kredilerin tamamlanması için tüm çevrimiçi oturumlara, planlanan gün ve saatlerinde katılım zorunludur. Lütfen bir kaydın görüntülenmesinin katılım koşulunu karşılamayacağını unutmayın.

Çevrimiçi aktif katılım bilgisayar ekranında yürütülür; sanal sınıf etkinliklerine, tartışmalara, ara oturumlarına ve diğer çalışmalara katılmayı içerir.
 

Program ayrıntıları ve ücret bilgisini öğrenmek için aşağıdaki formu doldurmadan önce lütfen buraya tıklayarak K.V.K.K. potitikamızı okuyunuz.« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.