LİDER VE YÖNETİCİ GELİŞİM PROGRAMLARI


Kurumların başarısı, liderlik yetkinliklerine sahip yetenekli çalışanlarının performansına bağlıdır. Günümüzde çağdaş kurumlar iş liderlerini kendi içlerinden yetiştirmeye özen gösteriyorlar. En alt düzeyden başlayarak çeşitli yönetim kademelerinde üstün performansa sahip çalışanları adım adım geliştirmek, kurum içinde liderlik akışının önünü açar, kuruma bütünlük ve yön kazandırır.

Liderlik basamaklarının her birinde yöneticilerden, giderek karmaşıklaşan farklı roller beklenmektedir. Planlama, organizasyon, kaynak yönetimi gibi işlevlerin yanı sıra değişimi yönetmek, strateji belirlemek, çalışanları seçmek, görevlendirmek, performanslarını izlemek, geliştirmek ve harekete geçirmek gibi roller, farklı zihin haritaları ve yetkinliklerin geliştirilmesini gerekli kılar. Stratejik planlama, değişim yönetimi, performans yönetimi, proje yönetimi, etik yönetimi, eleman seçiminde yapılandırılmış görüşme yaparak işe alım yönetimi bunlar arasındandır. Yönetim Programları liderlik basamaklarında yükselen her kademeden iş liderinin etkinliğini artıracak yaklaşımlar sunar.

« Geri Dön

© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.