SEÇİLMİŞ YAZILAR

Değişmek Zorunda Olduğumu Biliyorum da, Nasıl Yapacağımı Bilmiyorum

Yasemin Duman; Psikolog

Değişim uyumlu insanların bakış açısı, değişimin olumlu nitelendirilmesine ve avantaja dönüştürülmesine neden olur.

İnsanlar vardır; değişim deyince taş kesilir, yengeç gibi içlerine kapanır ve savunmaya geçer... İnsanlar vardır; değişimde filizlenir, boy atar, çiçek açar... “Değişime uyumlu” kişiler yeni koşullar karşısında yalnızca uyum sağlamakla kalmaz, değişimden beslenir, büyüyerek gelişirler. “Hayatın her gün bir önceki günden farklı olduğu” çağımızın karmaşık iş ortamlarında, değişim ve değişime uyum kaçınılmazdır. Kurumları ve giderek toplumları ileri götüren değişimi tetikleyen ve değişime önayak olan kişilerdir. Bu tür kişilerin başarısı ise değişimi içine sindirmekte zorluk çekmeyen, değişime arka çıkan insanların varlığına bağlıdır.

“Değişime uyumlu” kişilerin ayırt edici özelliklerini tanımlamak, değişim projelerinin öncelikli işlevleri arasında yer alır.

1. Kendine Güvenmek:
DeğişimDeğişime uyumu sağlayan en önemli kişilik özelliklerinden biri “kendine güven”dir. Kendine güvenen insanların iç motivasyonu yüksektir ve risk almaktan çekinmezler. İş hayatındaki değerlerini gerçekçi bir gözle saptar, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye çalışırlar.

2. Zorlukla başaçıkmayı sevmek:
Değişim, tıpkı kriz gibidir; bir yandan tehlike ve bilinmezliği içinde barındırır, bir yandan da başarı için büyük fırsatlar sunar. “Değişim”, değişime uyumlu insanlarda, stres, belirsizlik, baskı ve kesintiye uğramak gibi özelliklerin yanı sıra, fırsat, büyüme, macera, zoru başarmanın heyecanı gibi olumlu özelliklerle de çağrışım yapmaktadır. Değişime uyumlu insanlar, değişimi olumlu nitelendirir, yeni yapıda rolleri hızla benimser ve uygularlar.

3. Esnek olabilmek:
Esneklik, değişimi avantaja çevirmek için gerekli olan sorumluluğu kabul etmektir. Kaotik durumlarda başarılı olmanın sırrı değişime tek başına göğsünü siper etmek değil, esneklikle ve kendini koruyarak onun içinde yoğrulmayı öğrenmektir. Bunun için çalışanlardan beklenen, sadece yönetimin gösterdiği yolda çalışmaya devam etmeleri değil, davranış ve tutumlarını yeni durumlara uyarlayacak kadar esnek olmalarıdır.

4. Denge kurmak:
Değişime uyumlu insanlar iş hayatından kaynaklanan baskıları hayatın diğer alanlarındaki etkinliklerle dengelerler. Egzersiz ve kültür aktiviteleri gibi programlara katılarak, iş stresiyle daha iyi başaçıkabilirler.

5. Yaratıcı olmak:
Yaratıcı insanlar ellerindeki ürünü, hizmeti ya da kendilerini geliştirmek için sürekli yeni yollar arayan kişilerdir. Yeni bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak her türlü deneyime açıktırlar. Kendi iş tanımlarının ötesine geçerek, kuralları ve yapılanları sorgulayarak, yeni yollar geliştirmeye çalışırlar.

6. İyimser olmak:
İyimserlik, sorunun bütünde değil, parçada olduğunu görmek ve mutlaka çözüleceğine inanmaktır. İyimserler, sorunun kaynağına ve çözüme odaklanırlar. Kendi korkularından sıyrılır, çevrelerindeki kişilerin de korkularından kurtulmalarına yardımcı olur ve olumlu duyguların oluşmasına imkan verecek mesajlar yayarlar.

Değişimin zorunlu olduğunu bildiği kadar, başarının insana bağlı olduğunu da bilen çalışanlar, başarılı bir değişim projesinin güvencesidir. Değişime girişmeden önce kimlerle yola çıkıldığını bilmek, değişim yönetiminin temel ilkelerini belirlemeye yarar.

Kaynak:

Goman, Carol Kinsey (1998), This Isn't The Company I Joined, John Wiley & Sons, Inc., New York, s.62-105.

  • Makaleyi Paylaş >
© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.