SEÇİLMİŞ YAZILAR

Kurumları Zirveye Taşıyan, Duygusal Zekası Yüksek Çalışanlardır

Yasemin Duman; Psikolog

Günümüzde kurumlar ısrarla duygusal zekası yüksek insanları arıyorlar. Çünkü çağdaş kurumların başarısı, bugün her zamankinden daha çok, “hissedarlar”, “müşteriler”, “tedarikçiler” ve “çalışanlar”dan oluşan çeşitli insan grupları arasında kurulan uyumlu ve üretken etkileşimlere bağlı. Bugünün şirketleri, tüm çabalarını müşteriyi anlamaya ve onun istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya adamış, uyum içinde ekip çalışması yapabilen ve kendi işinin sahibi olan çalışanlar ile değişimin önünde koşan ve çalışanları peşine takmayı bilen yetkin liderler sayesinde doruklara tırmanıyor. Duygusal zeka bu oluşumun tılsımlı anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.

Duygusal ZekaDuygusal zekası yüksek çalışanların çabaları kuruma somut kâr olarak tam bir geri dönüş sağlıyor. Örneğin L'Oreal, satış görevlilerinin bir bölümünü temel duygusal yetkinliklere göre, bir bölümünü de alışılagelmiş işe alım yöntemleriyle seçmiş. Duygusal yetkinliklerine bakılarak seçilen satış görevlilerinin, diğerlerine oranla 91,370 USD fazla satış yaptıkları görülmüş. Dahası, duygusal yetkinlikleri yüksek olan grubun, birinci yıl içerisindeki işgücü devri, geleneksel yönteme göre seçilenlere kıyasla yüzde 63 daha düşük olmuştur.

Amerikan Savunma Bakanlığı, 1998 yılında, Silahlı Kuvvetlerin tüm birimlerinde, işe alımda duygusal zeka ölçümleri kullanılmasına karar vermişti. Çünkü Amerikan Hava Kuvvetleri'nde duygusal zeka testi verilerine göre seçilmiş olan işe alımdan sorumlu insan kaynakları görevlileri sayesinde işe alımlarda isabet üç kat artmıştı. İşe alım giderlerinde ise üç milyon dolarlık bir düşüş sağlanmıştı.

Peki, hangi kişilik özellikleri, duygusal zekanın gelişmesine ve yükselmesine katkıda bulunmaktadır? Hogan Kişilik Ölçümü (HPI) bulgularıyla söylersek; stres altında sakin kalıp, duygularında dengeli olabilen (İç Uyum Ölçeği); iç motivasyonu yüksek ve başarı yönelimli (Hırs Ölçeği); insan ilişkilerinde dışa dönük ve sosyal, hayatında iyimser ve enerjik olan, duygularını paylaşmaktan hoşlanan (Sosyallik Ölçeği); güvenli davranışta bulunabilen, olumsuz geribildirimle başaçıkabilen, çalışanların ihtiyaçları ve kaygılarına karşı duyarlı (Uzlaşılabilirlik Ölçeği); düzenli ve planlı (Tedbirlilik Ölçeği); yeni durumlara uyum sağlayabilen, değişime ve yeni fikirlere açık, yeni yaşantılardan heyecan duyan (Yeniliğe Açıklık Ölçeği); öğrenmeyi önemseyen ve kendini sürekli geliştirmek isteyen (Öğrenmeye Açıklık Ölçeği) kişilerin, duygusal zekalarının da yüksek olması ve bu özelliklerini kolay geliştirebilmeleri beklenmektedir.

Egon Zehnder Seçme Yerleştirme Danışmanlığı tarafından, Latin Amerika, Almanya ve Japonya'da 515 yöneticiyle yapılan bir çalışma, duygusal zekanın başarıyı, geçmiş deneyim ve IQ'dan daha isabetle öngördüğünü göstermiştir. Bir başka örnekte, bir danışmanlık firmasında görev yapan, duygusal zeka testinden yüksek puan almış deneyimli ortakların yönettikleri projelerde, öteki ortaklara kıyasla, yılda 1.2 milyon dolar daha fazla kâr sağladıkları görülmüştür.

Bugün elimizdeki gelişmiş psikometrik araçlarla gerek bireylerin, gerekse kurumların duygusal zekasını ölçebiliyoruz. İşe alım amaçlı seçme ve değerlendirme çalışmalarımızda da, psikometrik testler aracılığıyla yerleştirilen kişilerin, kurumun iş sonuçlarını olumlu yönde etkilediği, yapılan yatırımın yüksek geri dönüş sağladığı ve işgücü devrini azalttığını gözlemlemekteyiz. Günümüz iş dünyasının koşulları artık somut iş sonuçlarını isabetle öngören yöntemleri talep etmektedir.

  • Makaleyi Paylaş >
© BALTAS 2020 Tüm hakları saklıdır.