​Bilgiyi aktarmayın, kullanılmasını sağlayın​

Eğitimci yetiştirme vaadini yerine getiremeyen programların ortak zorlukları; yeni yüzyılın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirmekte yetersiz kalmaları, uygulamaya kıyasla teknik bilgi aktarımına dayalı olmaları ve iki taraflı gerçekleşen etkileşim sürecinde katılımcılarla ilişkiyi nasıl yönetmek gerektiğine yeterince odaklanmamalarıdır. Bu programların sınırlı yönlendirmesiyle hazırlanan eğitimler; aşırı bilgi yükleyerek asıl faydayı ortaya koymakta zorlanır, katılımcıların direnciyle karşılaşır ve öğrenmeyi eğitim saatiyle sınırlayarak bilginin içselleştirilmesini zorlaştırır. ​

Dönüşüme ışık tutan bir eğitimci, bilginin davranışı değiştirmediğini bilir. İlgi çeken, eyleme teşvik eden ve iz bırakan bir anlayışla öğrenme sürecini kişiler ve gruplar için özelleştirir. Eğitimcinin Eğitimi/İz Bırakan Eğitimci Sertifika Programı, ​

  • Gelişim ihtiyacına özel içerik geliştirecek,​
  • Malzeme ve uygulamaları farklı eğitim ortamları için çeşitlendirecek,​
  • Sunuşunda ve katılımcılarla etkileşiminde sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerini etkili biçimde kullanacak,​
  • Öğrenmeyi öğreterek bilginin hayata taşınmasını kolaylaştıracak​

eğitimciler yetiştirir. ​

Program, perde açılırken senaryoyu değiştirme esnekliğini göstererek öğrenme sürecini en verimli şekilde sonuçlandırmayı amaçlar. Zihniyet değişikliğini başlatarak öğrenilenleri uygulatmak konusunda yetkinlik kazandırır. Beynin öğrenme sürecini yetişkin öğrenmesinin ilkeleriyle birleştiren, sınıf içi veya çevrim içi ortamda yenilikçi eğitim yöntemleri ile değişimi tetikleyen bir gelişim modeline dayanır. ​

Eğitimcinin Eğitimi/İz Bırakan Eğitimci Sertifika Programı; “Fark Yaratan Eğitimciliğe Giriş”, “Etkin Sonuçlar için Yetkin Eğitimci” ve “Usta Eğitimcinin Seyir Defteri” olmak üzere üç modülden oluşur. 11 mikro öğrenme videosu sunar, mentorluk ve eğitimlerle toplam 19 yarım gün/57 saat  katılımcıya temas eder. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.​

Ürün önerileri (4):

SUNUŞ BECERİLERİ: BEDENİN DİLİ (eğitim)​

ANLATMA SANATI VE HİKAYENİN GÜCÜ (eğitim)​

YARATICI EĞİTİM TEKNİKLERİ (eğitim)​

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ (eğitim) ​

TOP