Baltaş Kültürel Değerler Aracı | BKDA

Ortak Kültür, Güçlü Gelecek: Değerlerin İş Dünyasındaki Rolü

Ortak Kurum Kültürü Oluşturma programları bir şirketin tüm çalışanlarına en temel yetkinlikleri kazandırarak ortak bir çalışma iklimi yaratmayı amaçlar. Çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırır, kuruma bütünlük kazandırır, etkinliği ve verimliliği sağlayan harcı oluşturur. Kurumun dış dünyayla ilişkilerinde tutarlılık, açıklık ve güven sağlar. Şirket stratejilerinin ve projelerin başarısı olumlu kurum kültürüne bağlıdır.

Güçlü bir kurum kültürüne sahip şirketlerde çalışanlar “iş yapmaktan” aynı şeyi anlar, enerjilerini kişilere değil işlere odaklar, sözlü ve sözsüz davranışlara benzer anlamları yükler, kurum hedeflerini ortak amaç bilir, neyi nasıl yapacakları konusunda ortak bir hareket tarzı benimser.

Başarılı bir kurum kültürü yaratmak günümüzde, rekabet avantajı ve marka ayrışması yaratmanın en önemli kaynağı haline gelmiştir.

En başarılı kurumlar değerlerin ön planda tutulduğu kurumlardır.

Çünkü: 

 • Değerler kültürü şekillendirir.
 • Kültür, çalışanın iş tatminini etkiler.
 • Çalışanın iş tatmini, müşteri memnuniyetini belirler.
 • Müşteri memnuniyeti, kurumun hisse değerini belirler.

Değerler Nedir ve Neden Önemlidir?

Değerler, insanların sahip oldukları ve karar alırken pusula işlevi gören köklü ilkelerdir. İnsanların sahip oldukları değerler, davranışlarıyla dünyaya yansır. Kurumların değerleri ise, kurum kültürlerinde ortaya konur. Araştırmalar, kurumların değerleri ile çalışan değerlerinin uyum göstermesinin, yüksek finansal performans sağladığını göstermektedir. Günümüzde “kim olduğunuz” ve “hangi değerlere sahip olduğunuz”, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin kalitesi kadar önem kazanmaktadır. Kişi değerlerinin uymadığı bir kurumda çalışıyorsa, ruhunu ve yüreğini dışarıda bırakarak işe başlar.

Şirket çalışanlarının en önem verdikleri konuları (kişisel değerleri), şirketlerinde gördükleri değerleri (geçerli kurum değerleri) ve çalışanlara göre şirketin sahip olması istenen değerleri (olması istenen kurum değerleri) bilmek, yönetime, kurumsal iletişimin çerçevesini belirleme, şirketi nitelikli insanlar için cazip bir kurum haline getirip nitelikli işgücünün bağlılığını artırma, sağlam ve dinamik bir kültür oluşturma için gereken zemini sağlar.

Bu amaçla önerdiğimiz Kültürel Dönüşüm Aracı (KDA) size, kurum değerlerinizin haritasını çıkartmak, ölçmek, izlemek ve bunun iş sonuçları üzerindeki gelişimini görmek imkanını verir.

Bu araç kişisel değerler, geçerli kurum değerleri ve olması gereken kurum değerlerini;

 • farklı hiyerarşik seviyeler (örneğin üst yönetim, müdürler, şefler)
 • farklı lokasyonlar (örneğin genel merkez, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi)
 • farklı bölümler (örneğin finans, satış, üretim)
 • farklı kişiler

seviyesinde gösteren bir değerlendirme aracıdır.

İlgili Diğer Çözümlerimiz

Hogan Değerlendirme Araçları

Baltaş Personova Kişilik Envanteri

Değerlendirme Merkezi

  Adınız Soyadınız*

  E-posta adresiniz*

  Telefon Numaranız (tercihe bağlı)

  Mesajınız*

  Size nasıl yardımcı olabiliriz?

  Bu hizmetimiz ile ilgili sorunuzu yanıtlamamız için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede yanıt vereceğiz.
  TOP