25 Kalite Kongresi: Dişil Eril Mükemmellik Modeli Çalıştayı

Liderlik konusundaki yaşantılar, gözlemler ve veriler bu konudaki arayışı sürdürmemiz gerektiğini gösteriyor. Dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 65’ini üreten 13 ülkede, 64 bin kişiden toplanmış önemli veriler var. Bu çalışma sonuçları da katılımcıların dünyayı ve yaşadıkları dönemi giderek artan bir kaygı ve güvensizlik ortamı olarak gördüklerini aktarıyor.
Gerek özel sektör, gerekse kamu sektöründe yöneticilerin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu gerçeğini göz ardı etmeden konuya bakarsak “erkek modelli lider ve yöneticilerin” sorgulanması ve liderlik vasıflarının yeniden gözden geçirilmesi doğal oluyor.
Davranış bilimleri çalışmaları insanlığın var oluşundan beri topluluk halinde yaşadığını gösterdi. Bu topluluklarda görülen iki temel davranış kalıbı var. İyi geçinmek ve öne geçmek. “İş’te Dişil Eril Mükemmellik Modeli” çalıştayı dişil ve eril özellikleri mercek altına alarak bu temel davranışları etkileyen mekanizmaları açığa çıkarıyor.
Çalıştayda, iki cinsiyetin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları veriler doğrultusunda analiz ediliyor. Güçlü yanları temsil eden bir algoritmayla, liderlikte dönüşüm sağlayacak bir yönetim modeline odaklanılıyor. Bu model bilimsel değişkenleri temel alarak, onları iş hayatına taşıyacak uygulamalar yapmayı mümkün kılıyor.
Kahneman’ın yolunu açtığı, “dürtme” (nudge) kuramına dayanan “seçim kurgusu” alanı davranış değişikliği çalışmalarında öncü bir yer alıyor. Bu kurama dayanarak tutundurma çalışmasında yapılacakları birlikte kurguluyoruz. Katılımcılar bu modellemeyi kendi kurum kültürü değişiminin farklı alanlarında uygulayabilme yetkinliği kazanıyorlar. Böylece “İş’te Dişil ve Eril Mükemmellik Modeli” çalıştayı yeni bir davranış değişikliği metodolojisiyle farklı eylem planları oluşturma imkanı veriyor. Bu planları hayata taşımak için, sizi ayın 14’ünde, 14:00-17:30 saatleri arası 25. Kalite Kongresi kapsamında Hilton Bosphorus Convention Center’da gerçekleştireceğimiz çalıştaya bekliyoruz.
Çalıştaya kayıt ve ayrıntılı bilgi için:
http://www.kalitekongresi.org/Calistay/Is-te-Disil-ve-Eril-Mukemmellik-Modeli

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP