35 Kaynak Dergisi; “İşte ve Hayatta Anlam Duygusu Yaratmak”

Gerek içerik gerekse şekil olarak okunmaya ve saklanmaya değer bir “yayın” hayalini, 2000 yılında “Kaynak Dergisi”yle gerçekleştiren Baltaş Grubu, kurumsal yayını Kaynak Dergisi’nin, “İşte ve Hayatta Anlam Duygusu Yaratmak” başlıklı 35. sayısını okuyucuya ulaştırmanın sevincini yaşıyor.
İlk günkü heyecanını kaybetmeden, en son gelişmeleri içine alacak şekilde, büyük bir emekle hazırlanan Kaynak Dergisi bu sayısında “Anlam Duygusu”nun tüm detaylarını iş hayatının profesyonellerine sunuyor.
Derginin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Kaynak Dergisi’nin son sayısını aşağıdaki cümlelerle ifade etti:
“2008 yazının yayını olan 35. Kaynağı “anlam duygusuna” ayırdık. Kendinizi düşünmek, yaşam anlamımızı irdelemek için maviyle yeşilin arasında, güneşli günlerinizin olacağına inandık.
Biliyoruz insan yaşam boyu anlam aramanın peşinde koşar. Çocukluk günlerinde ki oyun ve heyecan gençlikte yerini yavaş yavaş “varlığın anlamı” sorusuna bırakır. Anlamın peşinde koşarken kimileri kitapların dünyasına kimileri laboratuvara, kimileri doğaya sığınır. Yaşamı sürdürecek maddi kaynaklara ulaşmak çoğu kez anlam duygusunun ardında kalır. Anlam arayışı edebiyattan, bilime, deniz diplerinden, Gobi çöllerine ya da Himalaya’lara kadar uzanabilir. Bu arayışlar bireyin dünyadaki yerine ve varlığına değer katar. İşte bu bağlamda “insan ruhu”, iş ortamında kendini ifade ederek gerçekleştirmek ve böylece içindeki potansiyeli kullanmaktan doğan memnuniyeti, tatmin olma duygusunu arayıp bulmak ister.
Anlam duygusu yaratmak üzerine geçmişten günümüze uzanan araştırmalar ile sizi bir yolculuğa çıkaracak, anlam yaratmak konusunda bireysel sorumluluk taşımanın yanı sıra kurumsal sorumluluk taşımanın önemini anlatacağız.
Celemi iş simülasyonlarının yaratıcısı olan Klas Mellander ile gerçekleştirilen röportajda, işin bütününü görerek, kendi fonksiyonlarınız ile işe nasıl bir destek sağladığınız konusunda farklı boyutlar kazanarak anlam duygunuzu geliştirebileceğinizi okuyacaksınız.
Anlam duygusunun oluşturduğu çalışan bağlılığı konusuna açıklık getirerek, aynı zamanda yaratıcı ancak klasikleşmiş uygulamalardan farklı daha yenilikçi İK uygulamalarını sizlere tanıtacağız. Ayrıca, yapılan işe yüklenen anlamın iş yapış biçimini nasıl etkilediğini ve yöneticinin davranışları ile çalışanların işlerinde anlam duygusu geliştirmesine nasıl destek verebileceğini; kuruluş aşamasında girişimcileri tarafından belirlenen temel değerlere yöneticilerin sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket etmesinin ortaya çıkardığı Starbucks mucizesini; kişilerin kurumlarına duydukları sadakatin ve işlerinde yarattıkları anlam duygusunun başarıyı ve beraberinde uzun süreli çalışmayı getirdiğini, son olarak da çalışana yöneticisi tarafından verilen geribildirimin sağlayacağı yararlar ve dikkat edilmesi gerekenleri paylaşacağız.
Yetişkin birey, özel yaşamında istediği seçimleri yaparak ve mesleğini uygulayarak kendini yansıtır. İşini zevkli bir mücadele olarak görmesi kendi ruh derinlikleriyle işi arasında bir köprü kurmasıyla olasıdır. Bireyin, kişiliği, yargıları ve hatta bilinçaltı enerjileri akla dayalı, eylemci, sonuç odaklı ve özveri isteyen iş yaşamıyla anlamsal bir bağ kurmasında rol oynar. Çünkü bir işte başarılı olmak kendini o iş üzerinden ifade etmekle olasıdır. Buda kendini işine adamak, kendini “o” işte bulmaktır.”
35. Kaynak Dergisi’ni okumak için lütfen
tıklayınız…

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP