Baltaş Grubu Anlam Duygusu Yaşatan İnsan Kaynakları Çözümlerini Sundu

Baltaş Grubu 29 Şubat 2012 tarihinde Point Barbaros Otel’de Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının İnsan Kaynakları Yöneticileri’ne kurumlarında “anlam duygusu yaratacak çözümler”i sundu.
“Bilgimiz bilginizdir” sloganıyla sunuşlarını gerçekleştiren Baltaş Grubu, Türk Kültürüne özgü bütünsel yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar arasında Baltaş Grubu’nun 30 yıllık deneyiminden faydalanan kurumların insan kaynakları yöneticileri, Baltaş Grubu’nun kurumlarının gelişimlerine sağladığı katkıyı paylaştı.
Paylaşılan değerlerin güven oluşturduğunu ve bunun sonucunda ortak paydada birleşen bir topluluğun meydana geldiğini belirten Baltaş Grubu yetkilileri; anlam duygusu oluşturan bir kültüre sahip şirketler yaratılmasına yardımcı olduklarını ifade ettiler. Ayrıca Kültürel Dönüşüm Aracı ile kurumların görünmeyen gücü kültürü, görünür kıldıkları katılımcılarla paylaştılar.
Liderlik ile ilgili Baltaş Grubu, Lider’in anlam duygusu yaratarak etki doğurduğunu, çalışanların hayattaki varlık sebepleriyle yaptıkları iş arasında kötü kurmaya imkan verdiğini dile getirdi ve anlam duygusu veren lider konusundaki çözümlerini paylaştı.
Yaptıkları projelerde, gelişim çalışmalarını nasıl takip ettiklerini, nasıl ölçtüklerini ve iş sonuçlarına etki edecek anlam duyusu yaşayan yürekten adanmış çalışanları nasıl garanti ettiklerini katılımcılarla örnekleriyle birlikte paylaştılar. Son olarak anlam duygusunu destekleyen sistemlerden bahseden Baltaş Grubu yetkilileri, İK’nın yönetimin stratejik ortağı olma yolundaki adımlarını tanımladılar.
Çağdaş bilgiyi Türk kültürüne özgü değerlerle bütünleştirerek, bireyler ve işletme üzerindeki somut etkisi ölçülebilen gelişim ve değişimlere öncü olma yolunda büyük adımlar attığını belirten Baltaş Grubu katılımcılara kurumlarını daha ileriye taşımak konusundaki sohbetle toplantıyı sonlandırdılar.
Baltaş Grubu’nun çözümlerine ulaşmak için tıklayınız.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP