Baltaş Grubu Avrupa Sağlık Psikolojisi Toplantısını anlatıyor

Avrupa Sağlık Psikolojisi Toplantısı, 9-12 Eylül 2008 tarihinde İngiliz Psikoloji Derneği’nin Sağlık Psikolojisi Grubu tarafından İngiltere’nin Bath kasabasında düzenlendi.
Sağlıklı çalışmanın birinci koşulu kuşkusuz sağlıklı olmaktır. Söz konusu bilim alanının amacı toplumda ve iş yaşantısında psikolojik sağlıktan bedensel sağlığa kadar uzanan geniş bir spektrumda hizmet üretmektir. Alanın akademisyenleri psikoloji teorilerine dayanarak kendi kendini yönetme, başa çıkma becerilerini geliştirme, yaşam kalitesini artırma ve aktif yaşam süresini uzatmayı teşvik edecek müdahale çalışmaları yapar.
Bu yıl kongrenin önemli konuşmalarından birini Prof. Suzie Skevington yaptı. Prof. Skevington DSÖ ile yürütülen yaşam kalitesi çalışmalarını aktardı. “Yaşam Kalitesi” uluslar arası komitesinin çalışmalarında yer alan fizyolojik ve psikolojik boyutları anlattı. Psikolojik boyutta olumlu ve olumsuz duygular, düşünce, öğrenme, öz yeterlilik ve öz güven, beden imajı ve ruhani duygular üzerinde durdu. Yaşam kalitesini değerlendirme ölçeklerinin yeni uyarlamasında dört değişkende veri toplandığını belirterek, “Objektife Yaşam Kalitesi”, “Algılanan Yaşam Kalitesi”, Sübjektif Yaşam Kalitesi” ve “Çevresel Yaşam Kalitesi” konusundaki çalışmalardan söz etti.
Diğer önemli konuşmacılardan biri olan Prof Janice Kiecolt-Glaser Ohio Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi psikoloji ve psikiyatri öğretim üyesidir. Kronik stess ile provoke edilen ve hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlayan bir protein ve peptid grubu olan sitokin’in uzun dönem etkilerini aktardı. Hücre yüzeyi sikotin alıcılarıyla görevlerini yaparlar. Salınımları geçicidir. Sitokinler, hücrelerdeki reseptörlere bağlanarak hücre çoğalmasını uyarırlar. Özellikle IL-6 sikotini kanser, kroner kalp hastalığı, Tip II diabet, osteoporosis, arthritis ile ilintili olduğunu gösteren çalışmaları aktardı.
Günümüzde yaşam stresleriyle başa çıkma becerilerinin kazanılmasını yaşam süresi ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilgili olduğunu gösteren yeni medikal bulguları paylaştı.
Öncelikle 1973 yılında Amerika Psikoloji Derneğinde başlayan çalışmalar 1975 yılında Zuhal Baltaş tarafından İÜ CTF Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı kürsüsünde başlatılmıştı. Batlaş grubu tarafından, 1983 yılından beri bu akademik alandaki bilimsel veriler ülkemizde de şirket çalışanlarının verimliliği ve yaşam kalitelerini yükseltici yaklaşımlarla kurumların hizmetine sunulmaktadır.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP