Baltaş Grubu Çalışanlarda Stres Algısı ve Zihinsel Duygu Düzenleme Stratejileri Çalışmasını Avrupa Sağlık Psikolojisi Konferansın’da Sundu

Baltaş Grubu, Prof. Dr. Zuhal Baltaş’ın Türkiye delegesi olduğu Avrupa Sağlık Psikolojisi Topluluğu’nun yirmi sekizinci akademik konferansında, “Çalışanlarda Stres Algısı ve Zihinsel Duygu Düzenleme Stratejileri (Stress Appraisal and Cognitive Emotion Regulation of Employees)” başlıklı poster bildirisiyle yer aldı.
Alanında uzman akademisyenler tarafından ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi konularında kapsamlı araştırmaların paylaşıldığı kongre, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Avusturya, İnsburg’ta gerçekleşti.
Prof. Dr. Zuhal Baltaş tarafından sunulan çalışma, Dr. Helena Wrona-Polanska’nın yönetimindeki iş hayatında stres ve başaçıkma yolları oturumunda ilgiyle karşılandı. Stres algısı ve duygu düzenleme stratejilerinin kullanımını ve bu iki kavramın birbiriyle ilişkisini Türk iş hayatındaki demografik yapıyı inceleyerek ele alan çalışmada, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve eğitimcilere yol gösterecek önemli bulgular elde edildi. Araştırma sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için Baltaş Grubu ile iletişime geçebilirsiniz.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP