Baltaş Grubu ilk dijital nudge’ını tasarladı!

Tasarlanan nudge, eğitim program yöneticilerimiz tarafından ihtiyaca uygun biçimde özelleştirilerek yeni bilimsel veriler ve teknolojik araçlarla zenginleştirilen içerik dosyalarının, ortak erişimdeki Baltaş sunucularında da güncel tutulmasını amaçlıyor. Böylelikle, bilgi üretiminde olduğu kadar, üretilen bilginin takibinde ve proje bütünselliğine uygun yeni içeriğin oluşturulmasında çevik stratejinin uygulamaya koyulmasını destekliyor.
Davranış değişikliğini teşvik etmeyi amaçlayan dijital nudge’ın eğlendirici olmasına dikkat edildi. Bu amaçla oluşturulan infografik video, güncellemede yaşanabilecek aksaklıkların sonuçlarını mizahi bir üslupla görünür kılıyor. Nudge’ın bir diğer özelliğinin kalıcı davranış değişikliğini sağlamak olması sebebiyle, fayda sağlayacak davranışın aynı zamanda iş yapış biçimini kolaylaştırmasına önem verildi. Bu amaçla eğitim program yöneticilerine sunulan yeni dijital sistem, istenilen boyuttaki dosya veya klasörlerin server’a uzaktan erişerek aktarılmasına güvenli ve hızlı bir biçimde imkân sağlıyor. Buna ek olarak, nudge tasarım ekibinin yapacağı aylık online veri takipleriyle yeni sistemin kullanımının alışkanlığa dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Yarıyıl değerlendirme toplantısında paylaşılan yeni sistem ve bu sistemi kullanmayı teşvik eden dijital nudge tasarımı, eğitim program yöneticilerimizden çok olumlu değerlendirmeler aldı.
Fotoğraflar :
Videolar :

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP