Baltaş Grubu, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)’nun Eğitim Seminerinde

TFF’nin koordinasyonunda, toplam 522 üst klasman hakem ve üst klasman yardımcı hakemin katıldığı “Hasan Doğan Üst Klasman Hakem ve Üst Klasman Yardımcı Hakem Eğitim Semineri” Klassis Golf&Country Club’da başladı. 4 & 14 Ağustos 2008 tarihlerinde gerçekleşecek olan bu büyük organizasyonda Baltaş Grubu tarafından hazırlanan “Mükemmelliğe Yolculuk Programı” 5, 6, 8, 9, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde sunulacak.
5 Ağustos tarihinde Prof. Dr. Acar Baltaş tarafından başlatılan “Mükemmelliğe Yolculuk Programı”, Prof. Dr. Acar Baltaş, Baltaş Eğitim Program Yöneticileri tarafından 6 gün süreyle yürütülecektir.
Temel yönetim becerileriyle ekip liderliği becerilerini bağdaştırarak ve iletişim becerilerini geliştirerek hakemlerin sahip oldukları teknik bilgiyi etkin biçimde sahaya aktarabilmelerini amaçlayan bu program süresince konular anlatım, örnek olay tartışması, video gösterimleri ile ele alınacak ve programın bütünü karşılıklı iletişim anlayışıyla sürdürülecektir.
Mükemmelliğe Yolculuk Programı üç temel kavram üzerine oturtulmaktadır: Profesyonellik, saygı ve oyunun ruhu. Bu kavramlar etrafında, program amaçları şöyle belirlenmiştir.
• İletişim, koordinasyon ve hakem ekibi olarak işbirliği • Karar verme • Güçlü duygular ve kızgınlığa bağlı davranışları yönetme • Soruna neden olabilecek potansiyel zorlukları fark etme ve sportmenlik dışı davranışları yönetmek konusunda beceri kazanma
Bu amaçlara ulaşmak adına şu beceri ve yetkinlikler ele alınacaktır:
• Etkin dinleme • Etkin geribildirim verme • Beden dilini etkili kullanma • Güvenli davranış sergileme • Olumsuz duygu ve itirazlarla başaçıkma • Kontrol odağını içte tutma • Olumlu düşünce biçimi kazanma • Proaktif olma

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP