Çalışan Bağlılığı Zirvesi’nde Bağlılığın Sırrı’nı Baltaş Grubu Verdi

HRdergi’nin 5. düzenlediği Çalışan Bağlılığı Zirvesi 5 Mart 2015 tarihinde Marriot Asia Hotel’de gerçekleşti. Baltaş Grubu “Bağlılığın Sırrı: Memnun Çalışandan Adanmış Çalışana” başlıklı ezber bozan konuşmasını gerçekleştirdi.
Oturumun açılışını yapan Prof. Dr. Acar Baltaş, konuşmanın genel çerçevesini çizdikten sonra sözü Baltaş Grubu Danışman Psikoloğu Seher Önelge ve Eğitim Program Yöneticisi Selin Selamet’e bıraktı.
Önelge şirketlerin bir çoğunun, “çalışan memuniyeti” araştırması yaptığını ve bu araştırmaların sonunda değişmeyen dört saptamanın ortaya çıktığını paylaştı. Bu saptamaların genelde; kurum içinde iletişimi artırmak, takdir kültürünü yaygınlaştırmak, yöneticilere yönetim eğitimleri vermek, ücret ve yan hakları iyileştirmek olduğunu ekledi.
Önelge konuşmasında, bu araştırmalardan elde edilen sonuçların, “Çalışan bağlılığına hizmet ediyor mu? Çalışan bağlılığı ile iş yapma isteği arasında ilişki kuruyor mu? Motivasyona ve performansın artırılmasına etki ediyor mu?” sorularıyla sorgulanması gerektiğine de değindi.
İş performansını etkileyen hijyen ve motivasyonel faktörler olduğunu ifade eden Önelge, statü, ücret, çalışma koşulları ve iş güvenliği gibi hijyen faktörler çalışan memnuniyeti ve bağlılığı yarattığını paylaştı. Hijyen faktörlerinin yokluğunun çok şey ifade ettiğini, varlığının ise performansın artırılmasına katkı sağlamadığına değindi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Oysa, çalışanın motivasyonunu ve performansını artırmak için, anlam duygusu yaşaması, kendini geliştirme ve öğrenme imkanı bulması, sorumluluk alması ve başarı duygusu yaşaması gerekir. Böylelikle çalışan “yatan mutlu” konumundan, kurumun misyonuyla bütünleşik, kurum değerlerinde kendini bulan ve hedeflerden heyecan duyan “sürükleyen çalışanlar” içinde yer alır.”
Seher Önelge’den sonra konuşmaya devam eden Selin Selamet, kurumda anlam duygusu yaratan bir kültürün ve liderin çalışan bağlılığını sağlamanın ön şartı olduğunu paylaştı ve bugüne kadar verdiği eğitimler sırasında katılımcıların paylaştığı örneklere yer verdi.
Çalışanların değerlerinin kurum değerleriyle örtüşmesi gerektiğini örneklerle katılımcılara aktaran Selamet, aksi durumda çalışanın ilk fırsatta önüne sunulan alternatifleri değerlendireceğini belirtti.
Selamet, çalışanlarını yürekten adanmış çalışanlar haline getirmek isteyen kurumların, çalışanları öncelikle bilimsel değerlendirme araçlarıyla kurumlarında uygun yerlerde görevlendirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Sonrasında da çalışanların anlam duygusu yaşayabilmeleri için bir kültür yaratılmasına ve bu kültürü destekleyen liderlerin varlığının önemine değindi.
Konuşmanın sonunda Prof. Dr. Acar Baltaş, Seher Önelge ve Selin Selamet’in katılımcılarla paylaştığı mesajlara değinerek konuşmayı sonlandırdı.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP