Girişimci İnovatör (Gino) Ölçeği Norm Çalışmasının İlk Verileri Baltaş Grubu 2014 Değerlendirme Toplantısında Paylaşıldı

Kurum içi girişimci yetkinliklerini ölçen Girişimci İnovatör (GİNO) Ölçeği; Baltaş Grubu değerlendirme toplantısında, boyutları, alt boyutları ve elde edilen araştırma bulgularıyla tanıtıldı. KAYNAK dergisinin 2007 yılı sayısını “İnovasyon” kavramını tanıtmaya ayırmış, bu kavramı ilk kullananlar arasında yer alan Baltaş Grubu bugün, girişimci ve inovatör çalışanlarla rekabette öne geçmeleri için, kurumlara kapsamlı bir ölçüm aracı sunuyor.
Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Baltaş Grubu’nun yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kavramlarına bakış açısını toplantının açılış konuşmasında şu şekilde aktardı: “Kurumlar yaratıcılığı çok uzun zaman önce kendi sistemleriyle bütünleştirdi. Ancak bugün yeni bir fikir ortaya koymak yeterli değil. Onları uygulamak, değer yaratarak hayata geçirmek; yani inovasyon gerekiyor. İnovasyon bazen ürün düzeyinde, bazen iş süreçlerinde, bazen de yeni sektörlerin oluşturulmasıyla gerçekleşir. Bugün dünyada teknolojiyle yapılan atılımlar önem kazanıyor. Silikon Vadisi kendiliğinden doğmadı. Bu genç insanlar kafelerde sadece teknoloji konuşuyorlar ve bize bugünün dünyasını hazırladılar. Özgün iş sonuçları için farklı beyinlere ve yeteneklere ihtiyacımız var. Yetenekleri doğuştan getirdiğimiz özellikler, becerileri ise üzerine kattıklarımız olarak değerlendirirsek; bu becerilerin geliştirilmesi, ancak yetenekleri yüksek insanların bir araya gelmesiyle mümkün. Bu özelliklerdeki insanların kurumların içinde, kurum içi girişimciler olmalarını bekliyoruz. Türkiye’de girişimcilik, finansmanını ortaya koyarak kendi işini kurmak anlamına geliyordu, fakat inovatif faaliyetler daha farklı yetkinlikler gerektiriyor. Kurumlar da bu özelliklerdeki insanları bir araya getirebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Eskiden High-Po’ları seçiyorduk, şimdi GİNO’ları seçmek durumundayız!”
Açılış konuşmasının ardından GİNO ölçeğinin boyut ve alt boyutları Uzman Psikolog Handan Odaman tarafından açıklandı. Norm verisiyle birlikte ölçek geçerlilik çalışması için izlenen yöntem ve mevcut bulgular aktarıldı.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP