Hava Harp Okulunda “İş Hayatında Liderlik” Paneli

Hava Harp Okulu’nun bu yıl birincisini düzenlediği Ulusal Liderlik Sempozyumu 24-25 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Acar Baltaş bu sempozyumda “İş Hayatında Liderlik” panelini yönetti.
“Modern çağda Liderlik” ana temasıyla gerçekleştirilen Sempozyum, iş dünyasından katılan konuklarıyla, liderlikte güncel yaklaşımlar konusunda Hava Harp Okulu öğrencilerini bilgilendirdi. Liderlikte güncel yaklaşımlar başlığı altında bir çok akademisyen, “liderlik özellikleri, liderlerin potansiyellerinin gelişimleri, kurumsal liderlik ve önemli liderlerin biyografileri” konularında konuşmacı oldu.
Prof. Dr. Acar Baltaş yönettiği Dr. Zeynel Abidin Erdem ve Dr. Cem Kozlu’nun da konuşmacı olarak yer aldığı oturumu şu şekilde özetledi. “Askeri tarih yazarı Freeman, geleceğin liderlerine “işini bilmeyi, adam olmayı ve adamlarına sahip çıkmayı” öğütlemiştir. Zamandan ve kültürden bağımsız liderliğin belki en yalın ve özlü tanımlarından biri, bu ifadede gizlidir. Bu ifadeyi günümüz kavramlarıyla ortaya koymak istersek “işini bilme”nin mesleki yeterlilikle ilgili olduğunu, diğer özelliklerin ise kişilik, yetkinlik ve karakterle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalardan ve deneyimlerimden yola çıkarak bu kavramlara yetkinlik boyutunda “dinleme”yi, kişilik boyutunda da “karar ve kararlılığı” ekleyebiliriz.
“İş Dünyasında Liderlik” oturumunda da liderliğin bu yalın tanımından yola çıkarak; kuvvetli bir kişiliğe ve değer sistemine sahip olan, baskı altında bunlardan ödün vermeyen ve ekip üyelerinin yürekten adandığı gerçek liderlerin özellikleri ele alındı.”

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP