Hayatın ve İş Dünyasının Arkasındaki Gerçekleri Anlaşılır Kılan Rehber Kitap

Prof. Dr. Robert Hogan’ın kaleme aldığı “Personality and the Fate of Organizations” başlıklı kitabı, Remzi Kitabevi tarafından Türkçe’ye çevrilerek ” Kişilik ve Kurumların Kaderi” ismiyle okurlarıyla buluştu.
Kişiliğin yapısını, dinamiklerini ve gelişimini anlatan bu kitaptaki bilgiler, kişinin kişisel profesyonel gelişimine katkı sağlamakla birlikte, iş arkadaşları ve yöneticisiyle ilişkilerinin düzenlenmesine ve sahip olunan özellikleri kurum amaçları doğrultusunda en etkili biçimde kullanmasına yardımcı olacak şekilde anlatılmış.
Prof. Dr. Acar Baltaş, Hogan’nın kitabı için “Hogan’ın kitabı, kişilik özelliklerinin tarihte oynadığı rolü ortaya koyduğu gibi, günümüzde yaşadığımız ekonomik krizi, kurumları yönetenlerin kişilik özellikleri üzerinden yorumlamamıza olanak sağlıyor” diye yorumluyor.
Ayrıca Acar Baltaş kitabın okurlara kandıracakları ile ilgili “Her yaş ve eğitim düzeyindeki okuyucu bu kitabı okuduktan sonra, kendi “yaşam deneyimleri”ni, bilimsel temellere dayanarak etkili bir biçimde kullanma imkanına kavuşacaktır” yorumunda bulundu.
Kişilik ve Kurumların Kaderi kitabı Remzi Kitabevi’nin satış ofislerinden ve online kitap sitelerinden satın alınabilir.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP