İK Yöneticileri Rekabette Öne Geçmenin Sırlarını Anlattı

BALTAŞ Grubu’nun BUSİAD işbirliği ile sosyal sorumluluk çerçevesinde 27 Nisan 2010 tarihinde Bursa’da gerçekleştirdiği toplantıda Prof. Dr. Zuhal Baltaş’ın başkanlığında “Rekabette Öne Geçmek” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel’de Yasemin Başar, Lami Yağcılarlıoğlu, Erdoğan Güneş ve Neşet Topaloğlu insan kaynakları stratejilerinden bahsetti.
Panelde Bosch İnsan Kaynakları Direktörü Lami Yağcılarlıoğlu, özellikle yaşanan küresel krizden insan kaynaklarına verdikleri önemden dolayı zarar görmeden çıktıklarını ve başarılarının başarılı insan kaynakları stratejilerinin yanında değerlerine bağlı bir kurum olmalarından kaynaklandığını da açıkladı.
Panelin ikinci konuşmacısı Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Yasemin Başar, insan kaynağını geliştirmede uygun işe uygun insanı çalıştırmanın büyük bir rolünün olduğunu yönetim stratejilerini belirlerken kişiliği anlayıp ve özelleştirerek yönetmenin önemini vurguladı.
Oyak Renault Eğitim Enstitüsü Müdürü Erdoğan Güneş, başarılı yöneticilerin başarılı kurumlar yaratacağı düşüncesinden yola çıkarak, her yöneticinin bir lider olması yönünde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.
Son konuşmacı olarak Şişecam Cam Ambalaj Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Neşet Topaloğlu, uluslar arası platformda giderek büyüdüklerinden ve her geçen yıl sayısı artan yurtdışı fabrikalarında kültür farklılıklarını nasıl yönettikleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Tüm konuşmacılar insan kaynakları yönetimleri sırasında Baltaş Grubu’ndan aldıkları hizmetlerin başarılarının bir parçası olduğunu dile getirdiler.
Panel, BUSİAD Başkanı Mehmet Arif Özer’in konuşmacılar, panel başkanına verdiği plaket ile son buldu.
Panelistler, kurumlarında rekabette öne geçmek için gerçekleştirdikleri insan kaynakları stratejilerinden bahsettiler.
Toplantının Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Değerlerle Yönetmek” başlıklı sunuşuyla sona erdi.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP