Kaynak Dergisi’nin 70 sayısı “Müzakere Yönetimi ve Sanatı” başlığıyla okuyucuyla buluştu

Dergimizin 70. sayısını müzakere alanına ayırmak üzere hazırlıklara başladık. Yazı başlıklarını ve yazarlarımızı belirledikçe, Baltaş eğitim ve danışmanlıklarında “Kazanmak Yetmez” başlığında ele aldığımız bu konuyu tek bir dergi sayımıza sığdıramadığımızı gördük. Kişiler ve kurumlar arası ilişkilerde, isteklerin beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlendiği ortak amaçlara uygun sonuç almayı mümkün kılan müzakere konusunu “Müzakere Yönetimi” ve “Müzakere Sanatı” olarak iki ayrı basımda ele almayı uygun gördük.
Topluluklarda ve iş hayatında ortak yaşam alanlarının giderek artması ve birbirimizle bağlarımızın sıkılaşması, uzlaşma kültürüne ihtiyacı artırmıştır. Ancak iletişim araçlarında ve politik alanda izlediğimiz rol modellerin uzlaşmacılıktan çok, kural koyucu ve emredici özellikleriyle öne çıkması öğrenme zorluğu yaratmaktadır. Öte yandan küreselleşen dünyada bireylerin ve kurumların işbirliğini artırmak için vereceği kararlar, sağlıklı, geliştirici ve yararlı bir müzakere sürecine ihtiyacı daha yoğun olarak hissettirmektedir.
Bu sayı için yazarlarımız, müzakere sürecinin ayırıcı özellikleri konusundaki değerli görüşlerini paylaştılar. İlerleyen sayfalarda Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Canan Çetin’in, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Kadir Varoğlu ve Prof. Dr. Ünsal Sığrı’nın, Global Mediators Network ve GMN Türkiye’den Dr. Deniz Kite Güner’in, Turkland Bank’tan Gözde Şahin’in ve Saleswe’den Esat İhsan Kocager’in müzakereye temel oluşturan yaklaşımlarını okuyacaksınız.
Müzakerenin yönetiminde ele alınan nesnel konularda hazırlık görece kolaydır. Burada amaca uygun olarak sebep-sonuç ilişkisinin algoritmasını oluşturmak gerekir. Akla dayalı kararlar kuramı bir ölçüde geçerliliğini koruyabilir. Bir sonraki sayıda ele alacağımız öznel değişkenlerin algoritmasının olmaması nedeniyle çok daha karmaşıktır.
Bu dergimizdeki bilgilerin müzakere amacının ve tanımların etkin bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olmasını umuyorum.
Kaynak Dergisi “Müzakere Yönetimi ve Sanatı” sayısını okumak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
http://www.kaynakdergisi.net/default.asp?sayi=70

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP