Prof.Dr. Zuhal Baltaş’tan Kriz Reçetesi

Personel Yönetimi Derneği PERYÖN’nün kriz döneminde insan kaynakları birimlerini “çalışanlar” konusunda duyarlı olmaya davet etmesiyle şirketler 2009 alternatif senaryolarını Sabah Gazetesi’nin İnsan Kaynakları eki İşte İnsan’a anlattı.*
Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme ve Organizasyon’nun Başkanı Prof. Dr. Zuhal Baltaş, bu konudaki yorumlarını şu şekilde ifade etti.
Zuhal Baltaş, kriz sürecinin seyri ile ilgili “2009 yılı ekonominin küçüleceği ve her alanda daralma olacağı bir yıl olacak. Krizin bu noktasında herkes krizin gelişimiyle ilgili olumlu bir haber duymayı bekliyor. Bu beklentiyle, Nisan-Mayıs aylarında geleceğini düşündüğüm olumlu işaretler yaratacağı gerçek etkiden daha da iyi olarak algılanacak ve bu etki 2009 yılının son çeyreğinde hissedilecek.” açıklamasında bulundu.
İçinde bulunduğumuz krizi, geçmişte yaşanılan krizlerle karşılaştıran Baltaş, “Bundan önce yaşanan krizlerin gösterdiği krizlere dayanabilen şirketlerin bazı temel özellikleri taşıdığıdır. Kurumun taşıdığı özellikler; aşağıdaki temel özellikler taşımaktadır.
 Yüksek düzeyde çalışan bağlılığı,
 Çalışanların inandıkları bir vizyonun bağlılığı,
 Bütün çalışanlarla paylaşılan ortak bir değer sistemi,
 Kurum için yenilikçiliği ve yaratıcılığı destekleyen bir yönetim ikliminin varlığı.
Kriz yöneticilerin kalitelerinin test edildiği bir süreçtir. O nedenle yöneticilerin bu dönemde kaygılarını kontrol altında tutmaları, konuşmalarını tehdit içermeden ve çalışanlara enerji verecek şekilde yapmaya dikkat etmeleri gerekmektedir.”
dedi.
Kriz ortamlarında ilk adımın işten çıkarmak olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Zuhal Baltaş, bu durum karşısında “Kriz dönemlerinde en sakıncalı uygulama, insana ve insan kaynaklarına yapılan yatırımı fevri kararlarla sıfıra indirmektir. Bu durum kurumun, entelektüel sermayesinin ziyan olmasına ve bugüne kadar, kurum için hayati önem taşıyan kurumsal bağlılık ve insan kaynakları politikalarına yapılan yatırımın boşa gitmesine neden olur.” yorumlarını yaptı.
*Ayrıntılı bilgi için www.isteinsan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz…

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP