Prof.Dr. Zuhal Baltaş’tan Proje Yönetiminde Kurum İçi Koçluk Yaklaşımı

Dinamikler 2015 16. Uluslararası Proje Yönetimi Kongresi, İstanbul Proje Yönetim Derneği tarafından 16-17 Nisan 2015 tarihinde Kozyatağı Hilton’da gerçekleştirildi. Kongre’de Prof. Dr. Zuhal Baltaş “Anlam Duygusu Yaratan Kurum içi Koçluk Yaklaşımı” ile proje yönetimine farklı bir çerçeve çizdi.
Prof. Dr. Zuhal Baltaş 16 Nisan 2015’de 16:45 – 17:30 saatleri arasında Selcan Gürsu yönetiminde gerçekleştirilen oturumunda sunuşunu şu şekilde özetledi:
“Koçluk günümüzde çok yıpranmış bir kavram olmasına rağmen, iş yaşamında önemli bir yeri vardır. Hızlı sonuç veren bir öğrenme ve gelişim projesi olan kurum içi koçluk, çalışanı objektif değerlendirmelerle tanımlar, kurumun entelektüel birikimini kazandırır, iş tatmini yaratır ve verimliliği artırır. Temelleri sağlam bir kurum içi koçluk projesi, kurum kültürüne dantel gibi işlenerek, çalışan tatmini ile müşteri tatmini arasındaki bağı güçlendirir. Böylelikle; yetkin çalışan, güçlü ekip, dinamik iş sistemleri ve sürdürülebilir kurum kültürü oluşmasına katkı sağlar.
Kurum dışı koçların psikoloji, iş yönetimi, şirket yapıları ve koçluk konularında formel bir eğitim almış olmaları beklenirken; kurum içi koçlardan beklenen sektörü ve kurumu tanımak, iş bilgisi ve diğerlerine yardım için gönüllülüktür. Koçluk yapmaya gönüllü olan kişi, koçluğun gerektirdiği genel psikoloji bilgisine ve koçluk becerisini kazanacağı çalışmalara gereksinim duyar. Dolayısıyla kişiliği tanıma, değerleri yerleştirme, çalışanın güçlü yönlerine odaklanma, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürüne katkı sağlama imkanını kazanır. Kazandığı yetkinliklerle iş bilgi ve deneyimini birleştirerek eşitinin veya astının iş performansını olumlu yönde geliştirmesinde yol gösterir.
Çalışanların potansiyellerini bireysel gelişim ve kurum beklentileri yönünde şekillendiren kurum içi koçluk yaklaşımı, değişebileceklerini ve gelişebileceklerini fark eden çalışanlarda anlam duygusu yaratır. Bu yaklaşımla yürütülen çalışmalar, Türk kültüründeki usta-çırak ilişkisinin çağdaş iş yaşamındaki karşılığıdır.”
Ayrıntılı bilgi almak için http://www.dinamikler.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP