Sağlığın Görünmeyen Yüzü ve Somut Maliyeti

Toplumda olduğu gibi işletmelerde de çalışan ve yöneticiler ruh sağlığı sorunları yaşıyor. Yakın zamana kadar bu temel sağlık sorunları genellikle bastırılıyor ve yok sayılıyordu. Günümüzde şirketler ruh sağlığının önemini ciddiye alan çalışmalar yürütüyor. Büyük işletmelerde “Ruh Sağlığı Merkezleri” bu konuda etkin rol oynamaya aday. 2000 yılından beri İnsan Kaynakları profesyonellerini ve alanda çalışan akademisyenleri, çağdaş bilginin kaynağıyla buluşturan KAYNAK dergisi, 2013 Ekim-Aralık aylarını kapsayan 56. sayısını “İş Yerinde Ruh Sağlığı” konusuna ayırdı. İngiltere verilerinin de ortaya koyduğu gibi, ruh sağlığı sorunlarının kuruma ve ülke ekonomisine maliyeti büyük kayıplar yaşatıyor ve konuyu etkin önlemlerle yönetmek gerekiyor.
Aşağıdaki video, İngiliz market zinciri Sainsbury’nin modern iş yaşamı ve ruh sağlığı konusunda yapılandırdığı ‘Ruh Sağlığı Merkezi’ne (Centre for Mental Health) odaklanıyor.
Videolar :

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP