Sürdürülebilirlik hedeflerine “Yeşil Yaka” desteği

TEMA Vakfı, Baltaş Grubu ile birlikte özel sektör çalışanlarına yönelik “Yeşil Yaka” programını geliştirdi. Programa katılanlar bir yandan sürdürülebilirlik felsefesini içselleştirirken, bir yandan da kurumun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.
Özel sektör çalışanları karar ve tercihleriyle dünyayı tüketmenin önüne geçmeye katkıda bulunma olanağına sahip gruplardan biri. İşte bu gerçekten hareketle, TEMA Vakfı, Baltaş Grubu ile birlikte “Yeşil Yaka” programını geliştirdi.
“Yeşil Yaka”nın amacı çalışanların sürdürülebilirlik felsefesini anlayarak içselleştirmeleri ve kurumlarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında liderlik rolünü üstlenmeleri.
“Yeşil Yaka” programı tanıtım toplantısında konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Sadece son 50 yılda sürdürülebilir olmayan yaşam tercihlerimiz, doğanın üçte ikisini geri dönülemez bir biçimde tahrip etti. Doğal yaşamdaki bu olumsuz tablonun sosyo ekonomik yaşama önemli etkileri oldu. Tam da bu nedenle, iş dünyasının yaptıkları ve yapmadıkları çok önemli. Bugünün beyaz yakaları, yarının yöneticileri olacak. Bizim o kesime bazı mesajları çok net vermemiz lazım ki, içinde bulunduğumuz durumu anlasınlar ve gezegene sahip çıksınlar” dedi.
Baltaş Grubu Eş Başkanı Prof. Dr. Zuhal Baltaş da “Doğada tükettiklerimizin artması dünyanın ömrünü kısaltıyor. Bu kısalma son 100 yılda öylesine bir ivme kazandı ki soruna acil çözüm bulma zorunluluğu çağdaş insanın temel sorunu oldu. Dünyamızı yoğun bakıma almamız gerekiyor. Önemli olan kimlerin bu sorumlulukta pay alacağı. Şimdi ihtiyacımız olan, sorumluluk bilincine sahip çağdaş bireyler. Çağdaş insan kimliği kazanmak, dünyada yaşamın sürdürülebilmesi için çaba harcama bilincine sahip olmaktır” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilirlik ilkeleri alışkanlık haline gelecek
“Yeşil Yaka”yı çalışanlarına sunan kurumlar, sürdürülebilirlik hedeflerine inanmış çalışanlarla hedeflerine daha hızlı ulaşma, iş modelleri oluştururken doğadan esinlenme, toplum ve gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinciyle çalışmaya yönelik önemli bir adım atmış oluyor.
TEMA Vakfı tarafından geliştirilen içerik, Baltaş Grubu danışmanları tarafından sunuluyor. Sunumlar interaktif bireysel ve grup çalışmaları, video gösterimi ve sohbetlerle ilerliyor.
“Yeşil Yaka” programına katılanlar arasında ekip bağlarının güçlenmesi ve sonrasında da çalışanların kurum bağlılığının artması gibi ek çıktılar da elde ediliyor.
“Yeşil Yaka” programının sonrasında ise çalışanların programda öğrendiklerini yaşamlarına geçirmelerini ve alışkanlık haline dönüştürmelerini desteklemek için bir yıl boyunca, 45 günlük aralıklarla e-posta gönderimleri yapılıyor.
Yaşamın gerçekleri anlatılıyor
“Yeşil Yaka” programı üç temel bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde, yeryüzündeki yaşamın işleyişi, insan-doğa arasındaki ilişki, sürdürülebilir yaşamın somut adımları anlatılıyor. Birinci bölüm olan “Yer ile Gök Arasında” ile doğanın milyarlarca yıldır kendini nasıl var ettiği, nasıl bu kadar güçlü ve dirençli olduğu tanımlanıyor.
İkinci bölüm, “Kadim Geçmişin Yeni Hikayesinde” insanın doğa ile olan ilişkisinde geçmişten bu güne yaptığı doğrular ve yanlışlar inceleniyor. “Köprüler Kurmak” isimli üçüncü bölümde ise insanın iş ve özel yaşamında doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için bir yol haritası çıkarılıyor, yeni davranış ve tutumları içeren eylem planları ortaya konuyor.
Geliriyle TEMA Vakfı’nın çalışmalarına kaynak sağlayacak “Yeşil Yaka” programına katılmak isteyen kurumlar www.baltasgrubu.com adresini ziyaret ederek veya (0216)4650440’ı arayarak ayrıntılı bilgi alabilirler.
TEMA Vakfı Hakkında :
TEMA Vakfı topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 585.000’i aşkın gönüllüsü vardır. Bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağlamış, doğa koruma adına açtığı/müdahil olduğu 222 davanın 108’ini kazanmış, 13,5 milyon fidan ve 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturmuş, 240 kırsal kalkınma, koruma, biyolojik çeşitlilik ve ağaçlandırma projesini hayata geçirmiştir.
TEMA Vakfı, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü almıştır. TEMA Vakfı okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için doğa eğitim programları geliştirmekte ve tüm ülke çapındaki temsilci ve gönüllüleri aracılığıyla uygulamaktadır. Bu kapsamda Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA eğitim programlarını geliştirerek uygulamaya devam etmektedir. Ayrıca TEMA Vakfı, özel sektör çalışanlarına yönelik Yeşil Yaka, yerel yönetimler ve kadınlar için ekolojik okuryazarlık programlarını hayata geçirmektedir.
Baltaş Grubu Hakkında:
1983 yılından bu yana insan kaynakları alanında yılların içinden süzülen deneyim ve birikime sahip olan Baltaş Grubu, insanların verimli ve mutlu olmalarına yaramayan alışkanlıklarını ortadan kaldırır ve onlara yeni alışkanlıklar kazandırarak yaşam kalitesini yükseltir. Kendisi için değil, dünya için iyi insan olma misyonuyla hareket ederek, çağdaş bilgiyi paylaşır. Kurum stratejisini hayata taşıyan, performansı artıran hizmetleriyle özgün projeler gerçekleştirir. Kurumları, bilimsel temele dayanan bilgiyle; ölçerek, geliştirerek, değiştirir.
Baltaş Grubu, kişilik özelliklerini temel alan bir yaklaşımla işe alım sürecini yönetir. Mevcut çalışanın kariyer planlamasının oluşturulmasına destek verir. İş hayatında fark yaratan ve iz bırakan özgün eğitim programları sunar ve kurumun ihtiyaç duyduğu şekilde projelendirir. Kurumun hedeflerini bölüm, birim ve çalışan düzeyinde hizalayarak stratejinin hayata taşınmasına imkan verir. Ayrıca şirketlerin kurumsallaşma, büyüme, birleşme ve yeniden yapılanma ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunar.
Yeşil Yakalı Olmak eğitimi ile ilgili bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.
Yeşil Yaka ile ilgili basında geniş yer buldu.
Orjinal Haberin orjinali için lütfen ilgili habere tıklayınız.

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP