TEMA Vakfı ile yaşanılır bir dünya için ilk nudge’larını tasarladık

Baltaş Grubu ve Nudge Network ekibi adına Prof. Dr. Zuhal Baltaş ile Uzman Psikolog Handan Odaman Uşaklıgil, 23 Şubat 2018 Cuma günü, TEMA Vakfı ile ilk nudge tasarım çalıştayını gerçekleştirdi. Katılımcılar iki grup halinde çalıştılar. Çalıştay, karar alımındaki bazı kısa yolları ve bu kısa yolları yönetmek için kullanabilecekleri stratejileri tanımaları ile başladı. Ardından gruplar, çözüm gerektiren öncelikli faaliyet alanları, hedef grupları, kullanıldığını düşündükleri kısa yollar ve uygulanabilecek stratejilerle ilgili kapsamlarını belirlediler. Bunu izleyen süreçte, amaçları doğrultusunda değiştirmek istedikleri davranışlar için, bu davranış değişikliğini sağlayacağını düşündükleri müdahaleler hakkında görüş geliştirdiler. Seçtikleri nudge fikirlerini nasıl hayata taşıyabileceklerini tasarladılar ve zaman planları konusunda taahhütte bulundular. Çalışmalarda plastik tüketiminin azaltılması ve su ayak izinin küçültülmesi amaçlarına odaklanıldı. Çalıştay, grupların nudge fikirlerini tanıttıkları kısa sunumlarla son buldu.
Davranışı Değiştiren Faydalı Tasarımlar
www.nudgenetwork.net

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP