Tüm detaylarıyla “Güven” Kaynak Dergisi’nin yeni sayısında

İş dünyasının dikkatini üzerine toplamayı başaran “Güven” konusu, Baltaş Grubu’nun kurumsal yayını Kaynak Dergisi’nde tüm detaylarıyla yer alıyor. Kaynak Dergisi’nin 43. Sayısının ön sözünde Prof. Dr. Zuhal Baltaş okuyucularla şu cümlelerle sesleniyor;
“İnsanın varoluşundan beri ilişkileri, ticareti ve yaşamı derinden etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi güven duygusudur. İnsanlık tarihinde güvenin oluşması, kullanılması ve kapsadığı alanlara kadar geniş birikim var. Odiseus’un Truva’yı on yıl süren savaşların ardından fethetmek için kullandığı tahta at yanılgısından günümüzde güven duygusunu oluşturmak için oksitosin hormonu koklatmaya kadar uzanıyor bu yelpaze.
Günümüzde güven hem bilim adamlarının hem de iş dünyasının dikkatini üzerine topluyor. Bir yandan güven duygusunun beyindeki ve bedendeki yansımaları araştırılırken diğer yandan iş hayatında başarıyı ve sürekliliği nasıl etkilediği inceleniyor.
Günlük hayatımızda kimi zaman babamıza bile güvenmiyoruz, kimi zaman sözümüz senet oluyor. Araştırmalara bakıldığında Türkiye’de toplumun güveni tüm meslek gruplarına karşı düşüyor. Diğer yandan satın alma kararını vermede güvenin etkili olduğunu görüyoruz. Güven hayatımızın her alanında önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple bu sayımızı seçimlerimizi ve ilişkilerimizi yönlendiren, ele tutulamayan ancak hissedilir sonuçları olan Güvene ayırdık.
Güven kavramı altında birçok başlığı barındırıyor. Özgüven, güvenilirlik, güvenlik, ve başkalarına güven bunlardan bazıları. Baltaş Grubu olarak farklı sektörlerden, farklı pozisyonlardan kişilerle gerçekleştirdiğimiz kurum içi güven araştırmamızın sonucunda çalışanların üçte birinin güvensizlik yaşadığını gözlemledik. Yöneticinin kurum içinde güveni oluşturma konusundaki rolünü, çalışanların yöneticilerine duydukları güveni etkileyen faktörleri içeren araştırmamızın sonuçlarını bu sayımızda bulacaksınız.
Prof. Dr. Acar Baltaş “Özgüven mi Özsaygı mı?” ve “Güven Duygusu Yaratmak” yazılarında güvenin temellerini bireyin kendisinden yola çıkarak sizlerle paylaşıyor. Ayrıca Prof. Dr. Robert Hogan’ın bakışından kişilik ve güven ilişkisini inceleme fırsatı bulacaksınız. Yönetici koçu Nergis Tüter Çelikten ” Koçluk İlişkisinde Güvenin Temeli; Sırdaşlık ve Saydamlık” yazısında, koçluk ilişkisinde güvenin kritik rolünü anlatıyor.
Ekip ve kurumun da ötesinde müşterilerle güven duygusu oluşturmanın iş sonuçlarına yansınmaları, gelişen teknoloji ile değişmekte olan iş yapma biçimlerinde güvenin nasıl etkili olduğu ve bu ortamda varlığını sürdürebilmek için kurumların ve yöneticilerin güven ile ilgili zihin haritalarında ne gibi değişikliklere ihtiyaç duydukları ve küreselleşen iş anlayışında gittikçe yaygınlaşan sanal ekiplerde güven oluşturmanın yolları, değişim ve güven başlığı altında sizlerle paylaştığımız konular.”

Share Article

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP